Nê-hê-mi 7:23

Nê-hê-mi 7:23 VIE2010

Con cháu Bết-sai có ba trăm hai mươi bốn người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ