Nê-hê-mi 7:22

Nê-hê-mi 7:22 VIE2010

Con cháu Ha-sum có ba trăm hai mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ