Nê-hê-mi 7:21

Nê-hê-mi 7:21 VIE2010

Con cháu A-te thuộc dòng dõi Ê-xê-chia có chín mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ