Nê-hê-mi 7:16

Nê-hê-mi 7:16 VIE2010

Con cháu Bê-bai có sáu trăm hai mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ