Nê-hê-mi 7:13

Nê-hê-mi 7:13 VIE2010

Con cháu Xát-tu có tám trăm bốn mươi lăm người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ