Nê-hê-mi 7:12

Nê-hê-mi 7:12 VIE2010

Con cháu Ê-lam có một nghìn hai trăm năm mươi bốn người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ