Na-hum 3:4

Na-hum 3:4 VIE2010

Đó là vì vô số thói dâm đãng của gái mại dâm, Xinh đẹp quyến rũ, làm nữ hoàng ma thuật; Nó bán các nước bởi thói dâm đãng, Và bán các dân bởi ma thuật.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ