Na-hum 1:8

Na-hum 1:8 VIE2010

Nhưng Ngài dùng nước lụt tràn ngập Để tận diệt chỗ ở của nó, Và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ