Na-hum 1:10

Na-hum 1:10 VIE2010

Vì dù chúng có đan xen như bụi gai Và loạng choạng như kẻ say khướt, Chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ