Mác 2:11

Mác 2:11 VIE2010

“Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 2:11