Mi-chê 3:6

Mi-chê 3:6 VIE2010

Vì thế, ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi nên không có khải tượng; Bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào; Mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó Và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ