Mi-chê 3:12

Mi-chê 3:12 VIE2010

Do đó, vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, Và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ