Ma-thi-ơ 27:66

Ma-thi-ơ 27:66 RVV11

Vậy họ đi niêm phong mộ Ngài và cắt lính canh giữ nghiêm nhặt.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ