Ma-thi-ơ 27:61

Ma-thi-ơ 27:61 RVV11

Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác có mặt tại đó, ngồi đối diện với mộ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ