Ma-thi-ơ 27:52

Ma-thi-ơ 27:52 RVV11

các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:52