Ma-thi-ơ 27:45

Ma-thi-ơ 27:45 RVV11

Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:45