Ma-thi-ơ 27:44

Ma-thi-ơ 27:44 RVV11

Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:44