Ma-thi-ơ 27:39

Ma-thi-ơ 27:39 RVV11

Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:39