Ma-thi-ơ 27:28

Ma-thi-ơ 27:28 RVV11

Chúng lột áo Ngài ra và khoác cho Ngài một chiếc áo điều
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:28