Ma-thi-ơ 27:16

Ma-thi-ơ 27:16 RVV11

Lúc ấy, họ đang giữ một tù nhân khét tiếng tên là Ba-ra-ba.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:16