Ma-thi-ơ 26:32

Ma-thi-ơ 26:32 VIE2010

Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến miền Ga-li-lê trước các con.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ