Ma-thi-ơ 17:16

Ma-thi-ơ 17:16 VIE2010

Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 17:16