Lu-ca 18:10

Lu-ca 18:10 VIE2010

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 18:10