Giô-ên 1:8

Giô-ên 1:8 VIE2010

Hãy than khóc như một trinh nữ mặc áo sô Than khóc chồng sắp cưới lúc thanh xuân!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ