Giô-ên 1:6

Giô-ên 1:6 VIE2010

Vì một dân hùng mạnh và đông vô số tiến đánh đất Ta; Răng chúng là răng sư tử, Chúng có răng hàm của sư tử cái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ