Giô-ên 1:11

Giô-ên 1:11 VIE2010

Hỡi nhà nông, hãy hổ thẹn; Hỡi người trồng nho, hãy than khóc về lúa mì và lúa mạch, Vì mùa màng ngoài đồng đã mất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ