Gióp 42:13

Gióp 42:13 VIE2010

Ông cũng có bảy con trai và ba con gái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ