Gióp 33:30

Gióp 33:30 VIE2010

Đem linh hồn họ ra khỏi vực thẳm, Để họ thấy ánh sáng của sự sống.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ