Gióp 33:17

Gióp 33:17 VIE2010

Để kéo loài người khỏi điều họ toan làm, Và giữ họ khỏi thói kiêu căng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGióp 33:17