Gióp 33:12

Gióp 33:12 VIE2010

Tôi xin thưa rằng, trong vấn đề nầy anh đã sai rồi, Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ