Giăng 14:18

Giăng 14:18 RVV11

Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 14:18