Ê-sai 58:14

Ê-sai 58:14 VIE2010

Thì bấy giờ, ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va, Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất; Ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.” Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.