Ê-sai 50:1

Ê-sai 50:1 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Giấy ly hôn của mẹ ngươi Mà Ta đã ly dị ở đâu? Hoặc trong số các chủ nợ của Ta, Ta đã bán các ngươi cho ai? Nầy, các ngươi bị bán là vì tội lỗi mình; Mẹ các ngươi bị ly dị là vì sự vi phạm của các ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ