Ha-ba-cúc 2:6

Ha-ba-cúc 2:6 VIE2010

Thế nhưng chẳng phải tất cả các dân tộc ấy ví von châm biếm, và dùng câu đố bí ẩn mà chế nhạo hắn sao? Họ nói: “Khốn cho kẻ gom góp của cải chẳng thuộc về mình! Hắn cứ thu góp cho mình của cải cầm cố cho đến chừng nào?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ