Sáng Thế Ký 3:4

Sáng Thế Ký 3:4 RVV11

Con rắn nói với người nữ: “Các người chắc chắn không chết đâu!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng Thế Ký 3:4