Sáng Thế Ký 3:2

Sáng Thế Ký 3:2 RVV11

Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng Thế Ký 3:2