Sáng Thế Ký 2:25

Sáng Thế Ký 2:25 RVV11

A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng Thế Ký 2:25