Ga-la-ti 5:9

Ga-la-ti 5:9 RVV11

Một ít men làm dậy cả đống bột.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ