Ga-la-ti 5:25

Ga-la-ti 5:25 RVV11

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:25