Ga-la-ti 5:22

Ga-la-ti 5:22 RVV11

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:22

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:22