Ga-la-ti 5:16

Ga-la-ti 5:16 RVV11

Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:16

Chia sẻ