Ga-la-ti 5:15

Ga-la-ti 5:15 RVV11

Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ