Ga-la-ti 4:28

Ga-la-ti 4:28 RVV11

Thưa anh em, cũng như Y-sác, anh em là con của lời hứa.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ