Ga-la-ti 1:24

Ga-la-ti 1:24 VIE2010

Vậy, vì tôi mà họ tôn vinh Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ