Ga-la-ti 1:2

Ga-la-ti 1:2 VIE2010

cùng tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội Thánh miền Ga-la-ti.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ