Ê-xê-chi-ên 19:6

Ê-xê-chi-ên 19:6 VIE2010

Nó đi lại giữa những sư tử, Trở thành một sư tử tơ, Tập bắt mồi Và ăn thịt người ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ