Cô-lô-se 4:14

Cô-lô-se 4:14 RVV11

Lu-ca, là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em; Đê-ma cũng vậy.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ