II Ti-mô-thê 4:6

II Ti-mô-thê 4:6 VIE2010

Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ