II Ti-mô-thê 4:4

II Ti-mô-thê 4:4 VIE2010

họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ