II Ti-mô-thê 3:1

II Ti-mô-thê 3:1 VIE2010

Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ